Author Archives: admin

Innkalling til årsmøte i Notodden Pistolklubb

By   20. februar 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Notodden Pistolklubb

Årsmøtet avholdes den 21 mars 2024 kl 1800 i Idrettens hus i storgata på Notodden

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7 Mars

Dette sendes da på epost til leder@notoddenpk.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside www.notoddenpk.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Innkalling til årsmøte

By   20. februar 2023

Årsmøte for år 2022 vil avholdes på Idrettens hus i storgata på Notodden

Tidspunkt 20 Mars 2023 kl 1900

Saker som ønskes behandlet bes sendt styret senest 6 Mars 2023 kl 1800. Forslag skal fylles ut i dette skjema og sendes til styre på Leder@notoddenpk.no

Alle dokumenter vil bli publisert her på nettsiden senest 1 uke før årsmøte.

Mvh styre i Notodden pistolklubb