Author Archives: admin

Innkalling til årsmøte

By   20. februar 2023

Årsmøte for år 2022 vil avholdes på Idrettens hus i storgata på Notodden

Tidspunkt 20 Mars 2023 kl 1900

Saker som ønskes behandlet bes sendt styret senest 6 Mars 2023 kl 1800. Forslag skal fylles ut i dette skjema og sendes til styre på Leder@notoddenpk.no

Alle dokumenter vil bli publisert her på nettsiden senest 1 uke før årsmøte.

Mvh styre i Notodden pistolklubb

klubb stevne i Feltskyting på Limoen lørdag 5 Mars. kl 1200.

By   25. februar 2022

Vi arrangerer et klubb stevne i Feltskyting  på Limoen lørdag 5 Mars. kl 1200.

Vi gjennomfører som et norgesfeltstevne. men det er denne gangen ikke et approbert stevne.

Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle standplasser

Kjører for enkelhets skyld bare fin og grov klasse.

Vi har med klubb våpen og ammunisjon som selges som vanlig til nybegynnere.

Pris 75.- fritt antall starter.

Mvh Styre

Resultater