Bruksrett og Nøkler til Limoen

For å kunne bruke baner på Limoen, utenom faste treninger, så må de som skal skyte der ha bruksrett. Dvs du må gjennomgå og signere et dokument som du finner under Dokumenter.

Nøkler til bommen blir delt ut på medlemsmøtene til de som har forhåndsbetalt et depositum på Kr 500,- Du må fremvise en kvittering på at penger er overført før du får nøkkel utlevert.

Hvis du vil ha bruksrett og eventuelt nøkkel benytt kontaktfeltet.