All organisert aktivitet opphører inntil videre beskjed

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Det blir ikke organisert trening på lørdag. Vi kommer tilbake når vi starter opp igjen.

Styret.