Årsmøte for 2020

Årsmøte for 2020 avholdes på limoen 25 April 2021 kl 1200

se innkalling.

Innkalling Årsmøte for 2020

Mal forslag til Årsmøte

Det vil etter årsmøte bli avholdt et lite Feltstevne.

Start avgift 100.-