Grimstad Sportskyttere inviterer til RAKKARFELTEN 2022

Arrangeres i Fjæreheia, Tauleveien 44, søndag 10. april

se invitasjon ved å trykke på denne linken