Innkalling til årsmøte i Notodden Pistolklubb for 2021

Innkalling til årsmøte i Notodden Pistolklubb for 2021

Årsmøtet avholdes 22.03.2022 kl1900 på Idrettens hus i storgata på Notodden.

se vedlagte innkalling for mer info.

Innkalling

Mal til forslag til årsmøtet