By   25. februar 2022

Vi arrangerer et klubb stevne i Feltskyting  på Limoen lørdag 5 Mars. kl 1200.

Vi gjennomfører som et norgesfeltstevne. men det er denne gangen ikke et approbert stevne.

Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle standplasser

Kjører for enkelhets skyld bare fin og grov klasse.

Vi har med klubb våpen og ammunisjon som selges som vanlig til nybegynnere.

Pris 75.- fritt antall starter.

Mvh Styre

Resultater