By   3. desember 2022

det har kommet noe i vegen for skyteleder for 3 Desember, og vi har ikke klart å skaffe erstatter. derfor må treningen i dag dessverre utgå.