By   16. februar 2024

Skyteleder er syk og har ikke klart og skaffe vikar. Så treningen lørdag 17 februar utgår