By   20. februar 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Notodden Pistolklubb

Årsmøtet avholdes den 21 mars 2024 kl 1800 i Idrettens hus i storgata på Notodden

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7 Mars

Dette sendes da på epost til leder@notoddenpk.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside www.notoddenpk.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret