Kort om Metallsilhuett:

  • Notodden Pistolklubb har siden midten av -80 tallet vært registrert som egen gruppe i Norges Metallsilhuett Forbund (NMF)
  • Forbundskontingent: kr.250,- (kommer i tillegg til egen kontingent)
  • Medlemskap i NMF, kreves for kjøp av de mange spesielle våpen som benyttes på denne type skyting.
  • Metallsilhuettskyting har sin opprinnelse i Mexico fra rundt forrige århundreskifte. Kom til Norge  i 1978, da det første stevnet ble arrangert på Løvenskjoldbanen i Oslo.
  • Norges Metallsilhuett Forbund ble for øvrig stiftet i 1981
  • Sveinung Hegna med Briger Glosimot som spotter

 

Hvordan skytes metallsilhuett?

Skytingen foregår over 40 skudd i femskuddserier av to minutter, på fire kjente avstander. Målene er utskjærte av stål og har form som kylling, villsvin, kalkun og fjellbukk. Det skytes både med rifle og pistol, selvfølgelig i adskillte grener, samt kattegorier for luft, .22 og grov kaliber Vanlig skytestilling: Creedmore=fri skytestilling)

Med håndvåpen

Skytestillingen som brukes er såkalt fri skytestilling. Det vil i praksis si liggende skytestilling uten at våpenet berører bakken og uten kunstige støtter av noe slag. Den mest anvendte skytestilling er såkalt Creedmore stilling. Det vil si at en ligger på ryggen med bena trukket opp og inn mot baken. Den handa som ikke holder pistolen brukes til støtte og hvile for hodet. Våpenet støttes mot leggen mens handa som holder det hviler mot låret. En tredje støttepunkt besørges av albuen som hviler på bakken.

Field pistol

For å tilfredsstille skyttere med kortløpede våpen som ikke egner seg til skyting på de hold man vanligvis forbinder med Metallsilhuett har IMSSU innført fieldpistol. Her skytes det i to kategorier. Den ene er med åpne sikter og den andre er med kikkertsikte. Man skyter stående på 25-50-75-100 meter. Det er kun tillatt med Produksjonsvåpen med max. hylselengde på 35.64 mm (.22 Hornet).

Hvordan er figurene?

Felles for all metallsilhuettskyting både med rifle og pistol er at de har form av dyrefigurene kylling, villsvin, kalkun og fjellbukk. Naturlig nok vil figurene variere i størrelse med de forskjellige kategoriene

Klasser

GROV PISTOL: Full størrelse på figuren (1/1). Avstander; Kylling-50 m. Gris-100 m, Kalkun-  150 m, bukk-200 m

KAL. .22 PISTOL: Figurene er (3/8) av full størrelse. Avstander; Kylling-25 m, Gris-50 m, Kalkun-75 m, Bukk-100 m.

FIELD PISTOL: Figurene er (½) av full størrelse. Avstander; Kylling-25 m, Gris-50 m, Kalkun-75 m, Bukk-100 m.

REVOLVER: Våpenet har maksimum løpslengde 10 3/4″ og maksimum vekt 1814 gram i uladet tilstand.

PRODUKSJON: Våpenet har maksimum løpslengde 10 3/4″ og maksimum vekt 1814 gram i uladet tilstand. (domineres av enkeltskudd pistoler)

PRODUKSJON STÅENDE: Som produksjon, men kun i stående stilling. Tohåndsgrep er lovlig. FRI II (Unlimited). Et våpen med løpslengde og silktelinje på maksimum 15″, og har en vekt i uladet tilstand på maksimum 2041 gram.

NB! Kategoriene Revolver, Produksjon, Stående Produksjon og Fri II skytes både i grovpistol og finpistol (kal. .22.).

FIELD PISTOL: Denne skytes stående med produksjonsvåpen i to kategorier. En med kikkert og en uten kikkert. Tohåndsgrep er lovlig.

FIELD REVOLVER: Hylselengde maks standard magnum hylse, løpslengde 8,5″, skytes som vanlig grov revolver, men få restriksjoner. Er ment som et grov alternativ for klubber som ikke har 200 meters bane, men kan arrangeres også hvor 200 m er tilgjengelig.

Teksten på denne siden er ett utdrag fra NMFs informasjonsfolder