Sikkerhetskode:
security code
Vennligst oppgi sikkerhetskoden:

Send

Hvis du vil søke om medlemskap i NPK trenger vi følgende opplysninger: Fullt navn, Adresse, Fødselsdato og Telefon nr. Hvis du er medlem i en annen pistolklubb så husk å informere om dette i kommentarfeltet.

Alle nye medlemmer må godkjennes av NPK sitt styre, avslag vil ikke bli begrunnet. Hvis medlemskap blir godkjent må det nye medlemmet gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs.