Om NPK

Klubben ble startet i 1970 og er tilsluttet Norges Skytterforbund.Klubben er også tilknyttet NSU (Norges Svartkrutt Union), DSSN (Dynamisk SportSkyting Norge) og NMF (Norges Metallsiluett Forbund).

Klubben har egen skytebane på Limoen for alle skytegrener klubben er medlem av, unntatt metallsiluett skyting for dette leier vi Metallsiluett banen på Meheia av Kongsberg Metallsiluett(KMS), dette er Sør-Norges beste anlegg for denne typen skyting.

Leder:                                      Sveinung Hegna
Nestleder:                                Øystein Barikmo Tørre
Styremedlem:(Kasserer)         Halvard Ajer Thomassen
Styremedlem:(Sekretær)         Dag Johan Thorbjørnsen
Styremedlem:                          Sandra Ingeborg Olsen Barikmo
Styremedlem:                          Trond Alvestad
Varamedlem:                           Jan Norbotten

Epostadresser:

leder@notoddenpk.no
kasserer@notoddenpk.no
sekr@notoddenpk.no
post@notoddenpk.no

Valgkomitéen:
Leder:               Lars Erik Høgstad
Medlem:           Odd Hamre
Medlem:           Ola A. Sørgaarden
Varamedlem:   Jarle Traaserud

Kontakter for skytegrener:
DSSN: Sveinung Hegna
NSF:  Sandra Ingeborg Olsen Barikmo
NSU: Halvard Ajer Thomassen
Felt: ingen

Lov for Notodden Pistolklubb (PDF)

Personvern